METODIKA

 Na velikosti nezáleží,                                                 umíme poměřit malé firmy s velkými !

To byl jeden z cílů od začátku. Vnímáme, že některé malé firmy investují do udržitelnosti nemalé prostředky vzhledem k jejich obratu. Zároveň i menší změna u velké firmy může mít zajímavý dopad. Jak by to ale vypadalo, pokud by velké firmy investovaly stejnou měrou jako ty malé s udržitelností v genech?

Naše metodika spočívá
v detailu a lokálním přístupu

Stavíme na globálních principech. Zabýváme se tím, co je relevantní pro český a slovenský trh. Zejména u nastavení jednotlivých kritérií ESG vidíme lokální přístup jako nezbytný princip při posuzování udržitelnosti. Věnujeme pozornost každému detailu.

.... a jak si stojíte
v udržitelnosti vy?

Nefinanční data o firmách je poměrně složité získat. Je tu hrstka velkých firem, které je musí zveřejňovat ze zákona, nicméně je jich velmi málo a struktura zveřejňovaných dat není daná. To by se ale
v roce 2023 mělo změnit. Začne platit nová vyhláška
o nefinančním reportingu, která jasně stanoví strukturu i detail reportu
a bude se týkat tisíců firem. Do té doby budeme muset spoléhat jak na nefinanční reporty společností, tak i CSR reporty a z těch informace doslova vyzobávat. Data, která se nedozvíme z veřejných zdrojů, nám firmy doplňují
v rámci přímé komunikace.


Poznejte, jak na tom je s udržitelností vaše firma, konkurence nebo jaký je benchmark odvětví!

Rozumíme trhu

Máme mnohaleté zkušenosti z českého
a slovenského trhu, a to z různých oborů, kdy jsme mohli nahlížet na firemní prostředí
z nejrůznějších úhlů.

Jaká data sbíráme

Nadefinovat se dají desítky oblastí a stovky kritérií. Problém je, že většina firem detailnější data související s nefinanční udržitelností zatím nesleduje nebo nezveřejňuje. Zaměřili jsme se proto na ty úplně nejzákladnější. Pokud to dává smysl, zařazujeme i některé specifické indikátory, jako jsou např. potravinové přebytky.

Spotřeba vody

Velmi aktuální téma vzhledem k nedostatku zdrojů vody. Data má k dispozici každá firma.

Spotřeba el. energie

U spotřeby elektrické energie není problém  dostat se k datům a porovnat je mezi sebou v celém mixu.

Produkce CO2

Tady už je situace složitější. Nejde jen o produkci CO2, ale i jiných skleníkových plynů a jen o vlastní produkci.

Produkce odpadu 

Jedna věc je produkce odpadu a druhá je jeho využití či případná likvidace, které je třeba se věnovat v detailu.

Gender gap

Poměr žen a mužů ve firmě obecně, případně v managementu, a podmínky, za kterých ve firmě  pracují.

Transparentnost

Způsob, jakým firma komunikuje důležité informace a data dovnitř i navenek ke svým stakeholderům.

K čemu data poměřujeme

Abychom mohli porovnat malé firmy s velkými a vyhodnotit jejich míru investic do ESG, potřebujeme znát vybrané veličiny, přes které lze přepočet udělat. Ty definujeme vždy s ohledem na specifika odvětví, ve kterém firma podniká.

Zisk, tržby

Tržby jsou univerzálním ukazatelem, ke kterému měříme veličiny všech firem. Poměr zisk a investice do udržitelnosti nám dává zajímavou informaci o tom, kolik snahy firma vynaložila, aby zmírnila svůj dopad na okolí

Počet zaměstnanců

Je zajímavý doplňkový faktor, který se uplatňuje především v "kancelářských sektorech". Navíc nám spolehlivě ukazuje situaci v sociální oblasti, jako je skladba zaměstnanců, vyváženost pohlaví nebo rozdíly v platech.

Prodejní plocha

Je specifický ukazatel, týkající se obchodních firem. Velikost prodejní plochy úzce souvisí jak
s environmentálními, tak sociálními parametry. U výrobních firem se jedná o výrobní plochu.

Jiný specifický ukazatel

Pokud se jedná o odvětví, kde se dají určit další relevantní faktory pro přepočet, snažíme se je zařadit. Čím více úhlů pohledu, tím lépe!

Napsali o nás

Zapojte se do iM

Čekat, až se s analýzou ESG dat dostaneme na segment, ve kterém podnikáte, by nebylo prozíravé. Mapujeme pouze vybrané segmenty a publikujeme jen menší část dat. Pokud chcete mít náskok, kontaktujte nás!