O NÁS

Sbíráme fakta o udržitelnosti,
která analyzujeme a interpretujeme

Udržitelnost a vše, co s ní souvisí, začalo být velké téma. A je to dobře. Nicméně jako v každém množství informací, i zde je dobré se zorientovat. Identifikovat, co je greenwashing a co ryzí udržitelnost v praxi.

Základní předpoklad udržitelnosti je transparentnost dat

Můžeme mít sebelepší metodiku, ale pokud se k datům nedostaneme, bude nám k ničemu. Spoléháme na to, že firmy pod tlakem všech zainteresovaných stran sami začnou, nebo dříve či později budou muset o sobě nefinanční data zveřejňovat. Ten, kdo začne sám od sebe data transparentně prezentovat, nepochybně v očích zákazníků získá větší důvěru a to pro něj může být cenná konkurenční výhoda.

Umíme poměřit dopad firmy vůči jejím finančním ukazatelům 

Komplexní pohled

ESG kritéria nám umožňují dívat se na firmy či odvětví holisticky, což je z našeho pohledu zásadní. Sledovat jen produkci skleníkových plynů nestačí.

Stavíme na datech

Sbíráme data, která
o sobě firmy samy zveřejňují nebo se doptáváme. Pokud by společnost chtěla zdůraznit jejich důvěryhodnost, je možné si data nechat auditovat.

Jsme otevření

Komunikujeme s firmami otevřeně a stavíme na principech vzájemné důvěry. Naším cílem není najít slabiny, ale vyzdvihnout silné stránky, a ty sdílet.

Budujeme bázi dat

Nyní jsme na začátku. Ale máme plán, jak relativně v krátkém čase posbírat zajímavé množství dat z různých odvětví, se kterým se dá dobře pracovat.

Rozumíme trhu

V našem týmu kombinujeme různé zkušenosti, které jsme posbírali po několik desetiletí v nejrůznějších pozicích ve firmách s odlišným zaměřením.

Máme motivaci

Motivuje nás touha objektivně zhodnotit dopad firem na jejich okolí a možnost kultivovat činnost firem. To vnímáme  jako naše poslání.

Jak pracujeme

Procházíme standardní proces, který zpravidla vždy sestává ze čtyř na sebe navazujících činností.

Hledání

Hledání informací
o firmách v segmentu, ve kterém firma působí, a to z veřejně dostupných zdrojů.

Focus

Dle množství a charakteru dat
o firmě, která jsou dostupná, nastavíme kritéria, na která se soustředíme.

Třídění

Data třídíme, aby byla co nejvíce porovnatelní a výsledný report byl objektivní-

Interpretace

Setříděná data interpretujeme
v podobě vysvětlujích textů nebo ztvárňujeme graficky.

Impact metrics roste, přidejte se k nám.

Buďte součástí inspirativního týmu, který je v obraze a bude vás dál rozvíjet.

Napsali o nás

První žebříček udržitelnosti ukazuje na velké díry v datech. Kompletní zprávu má jen Kaufland

Přečíst článek


První studie srovnala prodejce v Česku podle udržitelnosti, zvítězil Kaufland

Přečíst článek


Zelený Kaufland a ti druzí. Firmy v Česku začínají ukazovat data o udržitelnosti svého byznysu

Přečíst článek

Impact Metrics zakladatelé


Dan Heuer

garant metodiky, komunikace B2B
LinkedIn profil

Dan se dlouhodobě zajímá o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Má zkušenosti z neziskového sektoru a poslední 3 roky se věnuje zavádění udržitelnosti ve firmách. Je členem sítě poradců v udržitelnosti Sustainable natives eG. Na univerzitě se zaměřil na výzkum environmentálních dopadů průmyslu, kterému se věnuje i nyní postgraduálně.

Martina Patočková

sběr dat, komunikace B2C
LinkedIn profil

Martina se pohybuje přes 20 let v médiích, kde se zaměřovala převážně na ekonomiku se speciálním zaměřením na retail. Poslední rok se intenzivně věnuje tématu udržitelnosti a spoluzaložila nezávislý zpravodajský web Ekonews, který se věnuje udržitelnosti
a byznysu.

Veronika Němcová

práce s obsahem, komunikace, média
LinkedIn profil

Veronika se, stejně jako Martina, pohybuje dlouhá léta v médiích a její doménou je ekonomika. S Martinou společně založily Ekonews, protože téma udržitelnosti je oslovilo a přišlo jim zcela přirozené začít hledat odpovědi na otázky, co se
v rámci vývoje ekonomiky bude dít dál, zda existuje trvale udržitelný růst a zda profit je ta klíčová hodnota podnikání.

Martin Klofanda

vedení projektu, marketing&obchod
LinkedIn profil

Martin přes 15 let pracoval
v korporátním prostředí na různých manažerských pozicích. Nyní se 5 let věnuje poradenství pro malé a střední firmy, které mají udržitelnost ve svých genech nebo se ji tam snaží dostat. Pomáhá jim
s vývojem produktů, distribucí a komunikací.

Partneři

Spolupracujeme s odborníky, kteří mají udržitelnost ve svém DNA a intenzivně se jí věnují. Jejich expertní pohled na určitou oblast a sdílení poznatků nám dává prostor dívat se na problematiku udržitelnosti komplexně. Partnery vnímáme jako pilíře, na kterých Impact Metrics stojí.

Business a udržitelnost  |Nezávislý zpravodajský web, který se věnuje ekologickým otázkám a udržitelnosti
v kontextu businessu.

ekonews.cz

Partner pro udržitelné podnikání | Konzultační  a podpůrná společnost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR)  a  firemní udržitelnosti. 

fairventure.cz

Digitální odpadové tržiště | Mezinárodní technologická
a poradenská společnost se specializací na cirkulární odpadové hospodářství.

cyrkl.com