O NÁS

Sbíráme fakta o udržitelnosti,
která analyzujeme a interpretujeme

Udržitelnost a vše, co s ní souvisí, začalo být velké téma. A je to dobře. Nicméně jako v každém množství informací, i zde je dobré se zorientovat. Identifikovat, co je greenwashing a co ryzí udržitelnost v praxi.

Základní předpoklad udržitelnosti je transparentnost dat

Můžeme mít sebelepší metodiku, ale pokud se k datům nedostaneme, bude nám k ničemu. Spoléháme na to, že firmy pod tlakem všech zainteresovaných stran sami začnou, nebo dříve či později budou muset o sobě nefinanční data zveřejňovat. Ten, kdo začne sám od sebe data transparentně prezentovat, nepochybně v očích zákazníků získá větší důvěru a to pro něj může být cenná konkurenční výhoda.

Umíme poměřit celkový dopad firmy vůči jejím finančním ukazatelům 

Komplexní pohled

ESG kritéria nám umožňují dívat se na firmy či odvětví holisticky, což je z našeho pohledu zásadní. Sledovat jen produkci skleníkových plynů nestačí.

Stavíme na datech

Sbíráme data, která
o sobě firmy samy zveřejňují nebo se doptáváme. Pokud by společnost chtěla zdůraznit jejich důvěryhodnost, je možné si data nechat auditovat.

Jsme otevření

Komunikujeme s firmami otevřeně a stavíme na principech vzájemné důvěry. Naším cílem není najít slabiny, ale vyzdvihnout silné stránky, a ty sdílet.

Máme bázi dat

Nyní jsme na začátku. Ale máme plán, jak relativně v krátkém čase posbírat zajímavé množství dat z různých odvětví, se kterým se dá dobře pracovat.

Rozumíme trhu

V našem týmu kombinujeme různé zkušenosti, které jsme posbírali po několik desetiletí v nejrůznějších pozicích ve firmách s odlišným zaměřením.

Máme motivaci

Motivuje nás touha objektivně zhodnotit dopad firem na jejich okolí a možnost kultivovat činnost firem. To vnímáme  jako naše poslání.

Jak pracujeme

Procházíme standardní proces, který zpravidla vždy sestává ze čtyř na sebe navazujících činností.

Hledání

Hledání informací
o firmách segmentu, ve kterém firma působí, a to z veřejně dostupných zdrojů.

Focus

Dle množství a charakteru dat
o firmě, která jsou dostupná, nastavíme kritéria, na která se soustředíme.

Třídění

Data třídíme, aby byla co nejvíce porovnatelní a výsledný report byl objektivní-

Interpretace

Setříděná data interpretujeme
v podobě vysvětlujích textů nebo ztvárňujeme graficky.

Napsali o nás

První žebříček udržitelnosti ukazuje na velké díry v datech. Kompletní zprávu má jen Kaufland

Přečíst článek


První studie srovnala prodejce v Česku podle udržitelnosti, zvítězil Kaufland

Přečíst článek


Zelený Kaufland a ti druzí. Firmy v Česku začínají ukazovat data o udržitelnosti svého byznysu

Přečíst článek

Impact Metrics zakladatelé


Dan Heuer

garant metodiky, komunikace B2B
LinkedIn profil

Dan se dlouhodobě zajímá o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Má zkušenosti z neziskového sektoru a poslední 3 roky se věnuje zavádění udržitelnosti ve firmách. Je členem sítě poradců v udržitelnosti Sustainable natives eG. Na univerzitě se zaměřil na výzkum environmentálních dopadů průmyslu, kterému se věnuje i nyní postgraduálně.

Martina Patočková

sběr dat, komunikace B2C
LinkedIn profil

Martina se pohybuje přes 20 let v médiích, kde se zaměřovala převážně na ekonomiku se speciálním zaměřením na retail. Poslední rok se intenzivně věnuje tématu udržitelnosti a spoluzaložila nezávislý zpravodajský web Ekonews, který se věnuje udržitelnosti
a byznysu.

Veronika Němcová

práce s obsahem, komunikace, média
LinkedIn profil

Veronika se, stejně jako Martina, pohybuje dlouhá léta v médiích a její doménou je ekonomika. S Martinou společně založily Ekonews, protože téma udržitelnosti je oslovilo a přišlo jim zcela přirozené začít hledat odpovědi na otázky, co se
v rámci vývoje ekonomiky bude dít dál, zda existuje trvale udržitelný růst a zda profit je ta klíčová hodnota podnikání.

Martin Klofanda

vedení projektu, marketing&obchod
LinkedIn profil

Martin přes 15 let pracoval
v korporátním prostředí na různých manažerských pozicích. Nyní se 5 let věnuje poradenství pro malé a střední firmy, které mají udržitelnost ve svých genech nebo se ji tam snaží dostat. Pomáhá jim
s vývojem produktů, distribucí a komunikací.

Partneři

Spolupracujeme s odborníky, kteří mají udržitelnost ve svém DNA a intenzivně se jí věnují. Jejich expertní pohled na určitou oblast a sdílení poznatků nám dává prostor dívat se na problematiku udržitelnosti komplexně. Partnery vnímáme jako pilíře, na kterých Impact Metrics stojí.

Business a udržitelnost  |Nezávislý zpravodajský web, který se věnuje ekologickým otázkám a udržitelnosti
v kontextu businessu.

ekonews.cz

Partner pro udržitelné podnikání | Konzultační  a podpůrná společnost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR)  a  firemní udržitelnosti. 

fairventure.cz

Digitální odpadové tržiště | Mezinárodní technologická
a poradenská společnost se specializací na cirkulární odpadové hospodářství.

cyrkl.com

Zapojte se do iM

Čekat, až se s analýzou ESG dat dostaneme na segment. ve kterém podnikáte. by nebylo prozíravé. Mapujeme pouze vybrané segmenty
a publikujeme jen menší část dat. Pokud chcete mít náskok, kontaktujte nás!