SLUŽBY

Chceme přispět
k proměně firem 

Jak jinak měnit trh k lepšímu než přes firmy? Jde to třeba působením na koncové zákazníky, nebo tlačit rovnou i na stát. Proč ale nezačít v první řadě u firem? Nám tato cesta přišla nejefektivnější.

Analyzujeme ESG data
firem, institucí

Jste majitel, akcionář, CEO nebo jejich pravá ruka přes CSR, udržitelnost? Kromě finančních reportů Vás už zajímají i ty nefinanční? Pak jste na správné vlně a nezbývá než i nefinančním reportům ve strukturované podobě, kde hrají hlavní roli čísla, začít věnovat minimálně stejnou pozornost jako těm finančním.

Popis kritérií

Mezi obecně uznávaná hlediska komplexního posuzování udržitelnosti a společenského dopadu patří tzv. ESG kritéria

Environmental

Zde se sledují dopady firmy na životní prostředí. Typicky se sleduje uhlíková stopa, spotřeba obnovitelných a neobnovitelných materiálů, produkce odpadu a spotřeba energií a vody. Pokud to jde, vyhodnocovat by se měly také například dopady na biodiverzitu, vodní stopa dodavatelského řetězce nebo i příspěvek ke zlepšování životního prostředí a adaptace na změnu klimatu.


Social 

Sociální oblast se zaměřuje na vliv firmy na lidi, komunity a společnost. Patří sem jednak témata spojená s provozem firmy, jako BOZP, genderová vyváženost, genderová příjmová nerovnost, wellbeing zaměstnanců. Dále se zde zohledňují širší společenská témata. na která má firma vliv, jako jsou např. dětská práce, lidská práva, chudoba nebo i zdraví a bezpečí zákazníků.


Governance

Způsob řízení organizace je posledním pilířem udržitelné firmy a často tím stěžejním pro zmírňování dopadů firmy. V této oblasti se zohledňuje celkový systém hodnocení rizik, strategie udržitelnosti a nastavení odpovědností uvnitř firmy. Vedle toho ale také nutno zohledňovat  tranpsarentnost, otázky korupce, zapojení stakeholderů, dodržování zákonů a spolupráce s dodavateli.

V rámci ESG nabízíme tyto analýzy

Zanalyzujeme jednu nebo více firem či celý segment. Sesbíraná data zpracujeme a interpretujeme v podobě reportu, který je postaven na frekvenčních tabulkách.

Pro investory 

Umět posoudit investici nebo celé portfolio z pohledu nefinanční udržitelnosti není lehké a hlad investorů po datech kvůli mediální přítomnosti tématu roste. Jak to udělat zodpovědně
z pozice angel investora nebo venture fondu?

Pro finanční instituce 

Díky tlaku Evropské unie jsou ESG data v poslední době žádaná
i finančními institucemi, jako jsou banky a pojišťovny. Na základě těchto dat posuzují své produkty. Připravíme speciální report právě pro tyto instituce.

Pro firmy

Jste menší firma nebo korporát? Měříme firmy všech velikostí a různého zaměření. Dopad každé z nich je důležitý a pokud téma udržitelnosti  vlastník nebo management myslí vážně, bez ESG dat a analýzy se neobejde. Na základě nich může nastavit konkétní cíle a strategii k jejich dosažení.

Pro konzultanty

Hodně firem prochází a bude procházet procesem transformace. Není to jednoduchý proces a bez business partnera, jako je konzultační firma, se to neobejde.
A ta se neobejde bez ESG dat, protože měnit firmu jiným než udržitelným směrem, by bylo krátkozraké.

Napsali o nás

Vyjde 4.6.2021

Partnerské spolupráce

Neziskovky

Potřeba ESG dat se nevyhýbá ani neziskovému sektoru, který by principy udržitelnosti měl mít zakódovaný ve svém DNA.

Univerzity

Moderní vzdělávací zařízení jako nositel a hybatel změny v oblasti udržitelnosti? Proč ne. Pokud je strategie udržitelnosti postavená na kvalitních datech.

Média

Média vnímáme jako další nezbytný pilíř k dosažení celospolečenské změny. Je skvělé o tématu psát, ale ještě lepší je principy ESG aplikovat i u sebe.

Zapojte se do iM

Čekat, až se s analýzou ESG dat dostaneme na segment, ve kterém podnikáte, by nebylo prozíravé. Mapujeme pouze vybrané segmenty a publikujeme jen menší část dat. Pokud chcete mít náskok, kontaktujte nás!